Velkommen!

 

Bogen "Brug din viden" indfører dig i projektarbejdets kompleksitet, dels erkendelsen af virkeligheden, dels formidlingen af erkendelsesprocessen og dens resultat.

 

Der er mange forhold og faldgrupper, man skal være opmærksom på. Forfatteren formidler projektarbejdsmetoden tæt på dagligsproget - uden at gå på akkord med fagligheden.

 

Målgruppen:

Bogen henvender sig til praktikere, der arbejder med projektarbejde og skriftlige opgaver og er en indføring i metodekendskab inden for akademiernes og andre videregående erhvervsuddannelsers fagområder.

 

Det får jeg ud af bogen:

Bliv bedre til projektarbejde og skriftlig formidling. Bogen beskriver den bedst mulige proces, som bringer en faglig undersøgelse og dertilhørende skriftlig rapport op på højeste niveau.

 

Bogens opbygning:

Bogen udgøres af tre dele, hvor del 1 fokuserer på traditionen for skriftlig formidling på videregående uddannelser. Del 2 beskriver det selvstændige projektarbejde med problemformulering, teori og empiri, dataindsamling og formidling af projektet. Del 3 afrunder med beskrivelse af den hjælp, man har brug for undervejs i projektarbejdet.

 

Klik her for at købe bogen